Dabhol History Trade From The Sixteenth Century To The MidSeventeenth Century Taluka Dapoli

Trade from the sixteenth century to the mid seventeenth century. A 16th century Portuguese watercolour depiction of the port city of Dabul in India
History Dabhol Lari Currency Taluka Dapoli Dabhol

Recent Articles

दापोलीतील रानमेवा

कोकण प्रांतास ' अपरांत ' या नावाने पुर्वीपासून ओळखत असले तरी कोकण प्रांत अनादि काळापासून नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. वर्षभरातील कोणत्याही ऋतूमध्ये...