Murud_Siddhapurush

Siddhapurush samadhi

“Siddhapurush samadhi”, the entrancement of the seer who established the Murud village, is situated in the middle of lush greenery

Recent Articles

दापोलीतील रानमेवा

कोकण प्रांतास ' अपरांत ' या नावाने पुर्वीपासून ओळखत असले तरी कोकण प्रांत अनादि काळापासून नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे. वर्षभरातील कोणत्याही ऋतूमध्ये...